דף הבית // תנאי השימוש

תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר GAMBIT360.CO.IL (להלן "האתר").
האתר מופעל על ידי גמביט 360 (להלן: "הנהלת האתר").
תנאי השימוש המפורטים בעמוד זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כלל משתמשי האתר ובשרותיו.

תנאים כלליים:

 1. האתר מיועד לכלל ציבור גולשי האינטרנט ותנאי השימוש בו נערכו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 2. האתר מציע שרות הפקת סיורים וירטואליים עבור עסקים שונים ונכסי נדל"ן ושרותי פרסום.
 3. כל הפרטים והתכנים המופיעים באתר זה הינם לצרכי מידע אינפורמטיבי בלבד והשימוש במידע המופיע באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
 4. פרטי הנכסים המפורסמים באתר, הקישורים, המאמרים וכל המפורסם באתר זה אינם מהווים דעה, המלצה, עידוד, הסכמה, הבעת תמיכה או מתן חסות ע"י הנהלת האתר והם לא יתפרשו כהצעה של האתר לביצוע עסקה עם מפרסם כל שהוא בכל צורה שהיא במפורש או במכללא.
 5. כל העושה שימוש במידע המופיע באתר זה, עושה זאת בהתאם לשיקול דעתו ועל אחריותו בלבד.
 6. כל הזכויות באתר ובתוכן המפורסם בו שמורים להנהלת האתר, למעט שמות ונתוני הנכסים המפרסמים בו.
 7. אין לבצע העתקת תכנים ו/או IFRAME ללא אישור הנהלת האתר.

פרסום בלוח נדל"ן 360 של Gambit:

 1. הנהלת האתר מציעה שרותי פרסום בלוח הנדל"ן של האתר.
 2. הפרסום הינו ללא תשלום עבור לקוחות פרטיים וסוכני נדל"ן בהזמנת שרות סיור וירטואלי.
 3. המפרסם בלוח מתחייב להימנע מהעלאת תכנים פוגעניים, מיניים, או אלימים.
 4. סוכן נדל"ן המבקש לפרסם בלוח יפתח חשבון סוכן באתר עם כל פרטי ההתקשרות שלו לצורך פרסום מודעות חדשות ועדכון מודעות קיימות שפרסם.
 5. לאחר רישום סוכן חדש לאתר, הנהלת האתר תבחן את הבקשה ולאחר אימות פרטי הסוכן תאשר את החשבון.
 6. אישור מודעות חדשות בלוח ייעשה ע"י הנהלת האתר תוך 24 שעות מפרסום המודעה וזאת לאחר בחינת תוכן המודעה.
 7. במידה ויקבל הסוכן דרך הנהלת האתר ליד אשר יוביל למכירת הנכס, ישלם הסוכן לאתר עמלת פרסום כפי שסוכמה מראש בין הנהלת האתר לסוכן.
 8. להנהלת האתר אין כל התחייבות למשך פרסום מודעה כל שהיא באתר.
 9. הנהלת האתר ראשית להפסיק בכל שלב את פרסומה של מודעה מסויימת או את כלל המודעות של סוכן מסויים.
 10. הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל שלב את פעילותו של לוח הנדל"ן באתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת למפרסמים.
 11. למפרסם לא תהיה כל תביעה כספית או אחרת כלפי הנהלת האתר במידה וזו תחליט להפסיק את הצגת המודעות באתר או להשבית את פעילות האתר או את פעילותו של לוח הנדל"ן.

התקשרות עם מפרסמים באתר:

 1. להנהלת האתר לא תהיה כל אחריות בגין טיב השרותים שיקבל הלקוח מהחברות, המתווכים או סוכני הנדל"ן המפרסמים את נכסיהם באתר.
 2. הנהלת האתר אינה מהווה צד בהתקשרות שתתבצע בין מפרסם באתר לבין הלקוח.
 3. הנהלת האתר לא תשא באחריות כל שהיא כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי בגין אי קבלת שרות כל שהוא במלואו, בחלקו ו/או לשביעות רצונו של הלקוח.
 4. הנהלת האתר לא תקח חלק בפתרון מחלוקות מכל סוג שהוא אשר יתעוררו בין המפרסמים באתר לבין הלקוח.

מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל עניין המתעורר מהסכם זה ומשימוש באתר יהא נתון לשיפוטו הבלעדי של בית המשפט בתל אביב – יפו.
ליצירת קשר: [email protected]