לקט ישראל הוא הארגון היחיד בישראל העוסק בהצלת מזון בלבד.
הארגון אחראי לאיסוף וקטיף עודפי מזון איכותיים ומגוונים, וחלוקתם באמצעות עמותות לטובת מאות אלפי נתמכים בכל הארץ.